Literaire benadering in de architectuur

Architectuur en literatuur. Twee verschillende werelden. Echter, beide houden zich bezig met het creëren van sfeer, van een bepaalde beleving. Kan een literaire benadering, waarbij instrumenten uit de literatuur gebruikt worden, ook binnen het architectonisch ontwerp een rol spelen?
Uit een aantal romans heb ik literaire elementen afgeleid, die relevant kunnen zijn binnen de architectuur. Elementen zoals dialoog, verhaallijn en vertelperspectief. Vervolgens heb ik onderzocht hoe deze elementen in architectonische projecten terug te vinden zijn. Deze projecten waren allen een treinstation: een station en het reizen passen goed in de wereld van de literatuur. Het architectonisch ontwerp dat zal volgen is een fictief treinstation in een fictieve stad.
Om een beeld te krijgen van de beleving die mensen van een station hebben, heb ik een kort verhaal over een treinreis en een station geschreven en verschillende mensen gevraagd een stuk te schrijven aan de hand van dit verhaal, vanuit een zelfverkozen perspectief. Om de beleving in elk verhaal om te zetten naar architectonische ruimte heb ik van de verhalen abstracte modellen gemaakt. Elementen als perspectief, contrast, licht, (contra)vorm en textuur komen hierin naar voren. Deze literaire benadering heeft geleid tot een architectonisch ontwerp vol verhaallijnen, ontmoetingen en verrassingen. Elke stap in het gebouw weer anders. Er zijn plekken gecreëerd waar verwachte maar ook zeker ook onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Plekken om te wachten, te lezen, te praten of juist om te zwijgen. Er ontstaan steeds verschillende verhaallijnen, die elkaar ontmoeten en weer verlaten, tussen de verschillende gebruikers, maar ook tussen de gebruiker en het gebouw.

About Frank Reitsma