Explore Lab 3

Sustainable housing in Cambodia

Sustainable housing in Cambodia

Linda Buijsman

Cambodia
25% of Phnom Penh’s population lives on an average family income of $1 per day. The city lacks any kind of affordable housing, pushing the population into informal housing. During the last two decades a lot of these informal settlements were destroyed and the inhabitants were forced to move to a new location, a resettlement site. This project describes a sustainable, affordable and self-reliant answer to the housing demand in resettlement locations in Cambodia taking the fundamental needs into account.

The research resulted in a list of requirements for the design assignment in three main topics: sustainable, affordable and self-reliant. A ‘Sustainable’ projects takes people, (dignity, cultural aspects, health, participation, safe living environment, responding to future growth of community); the economics, (affordability, micro credits, business opportunities in the house, trade possibilities in the community) and ecological issues (local materials, autonomy in watersupply, reuse of materials to reduce costs and waste) into account.

An ‘affordable’ house of $ 2000 includes basic facilities to create a healthy and stately living environment. The last aspect, self-reliant, has more than one meaning in this project; self-reliance of the community within the cities society. The participation during the initiative and building process of this project isaimed to result in a sense of ownership and a more assertive attitude of the community. The second meaning of self-reliant clarifies the possibility to run the community independently from the city, in the matter of facilities, jobs, energy and water.

Literaire benadering in de architectuur

Literaire benadering in de architectuur

Laura Theng

Architectuur en literatuur. Twee verschillende werelden. Echter, beide houden zich bezig met het creëren van sfeer, van een bepaalde beleving. Kan een literaire benadering, waarbij instrumenten uit de literatuur gebruikt worden, ook binnen het architectonisch ontwerp een rol spelen?
Uit een aantal romans heb ik literaire elementen afgeleid, die relevant kunnen zijn binnen de architectuur. Elementen zoals dialoog, verhaallijn en vertelperspectief. Vervolgens heb ik onderzocht hoe deze elementen in architectonische projecten terug te vinden zijn. Deze projecten waren allen een treinstation: een station en het reizen passen goed in de wereld van de literatuur. Het architectonisch ontwerp dat zal volgen is een fictief treinstation in een fictieve stad.
Om een beeld te krijgen van de beleving die mensen van een station hebben, heb ik een kort verhaal over een treinreis en een station geschreven en verschillende mensen gevraagd een stuk te schrijven aan de hand van dit verhaal, vanuit een zelfverkozen perspectief. Om de beleving in elk verhaal om te zetten naar architectonische ruimte heb ik van de verhalen abstracte modellen gemaakt. Elementen als perspectief, contrast, licht, (contra)vorm en textuur komen hierin naar voren. Deze literaire benadering heeft geleid tot een architectonisch ontwerp vol verhaallijnen, ontmoetingen en verrassingen. Elke stap in het gebouw weer anders. Er zijn plekken gecreëerd waar verwachte maar ook zeker ook onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Plekken om te wachten, te lezen, te praten of juist om te zwijgen. Er ontstaan steeds verschillende verhaallijnen, die elkaar ontmoeten en weer verlaten, tussen de verschillende gebruikers, maar ook tussen de gebruiker en het gebouw.